Ботанічний словник

А
Авто-, ауто-
Автотрофні організми (автотроф)
Автотрофне живлення
Агар
Адаптація
Азотофіксація
Азотофіксуючі бактерії
Актиноморфна квітка
Алкалоїди
Амінокислоти
Анабіоз
Анаболізм
Аналогічний
Анатомія
Андро-
Андроцей
Антеридій
Антибіотик
Антоціан
Апікальна меристема
Апікальне домінування
Апоміксис
Арх-, архео-
Архегоній
Аск
Аскоспора
Ауксин

Ботанічний словник
На головну