Ѕ≥отехнолог≥¤ рослин


Ѕ≥отехнолог≥¤ вивчаЇ особливост≥ використанн¤ б≥олог≥чних процес≥в ≥ агент≥в дл¤ виробничих (промислових) ц≥лей.

Ѕ≥отехнолог≥¤ ¤к наука сформувалас¤ за останн≥ дес¤тил≥тт¤ (70Ч90-т≥ роки) на основ≥ розвитку молекул¤рноњ б≥олог≥њ, кл≥тинноњ ≥ генноњ ≥нженер≥њ, широкого використанн¤ метод≥в б≥ох≥м≥њ, б≥оорган≥чноњ х≥м≥њ та ≥нших наук. ќсновою б≥отехнолог≥њ Ї б≥олог≥чн≥ процеси, за допомогою ¤ких вир≥шуЇтьс¤ багато практичних питань щодо зб≥льшенн¤ виробництва продовольства, п≥двищенн¤ ефективност≥ охорони здоров'¤, виробництва сировини, створенн¤ њ використанн¤ рентабельних в≥дновлюваних джерел енерг≥њ, безв≥дходних виробництв, пол≥пшенн¤ еколог≥чних умов навколишнього середовища.

” багатьох розвинутих крањнах уже створен≥ ≥ створюютьс¤ промислов≥ п≥дприЇмства, ¤к≥ на основ≥ метод≥в сучасноњ б≥отехнолог≥њ виробл¤ють продукти харчуванн¤, корми ≥ кормов≥ добавки, медикаменти, провод¤ть трансплантац≥ю ембр≥он≥в, вир≥шують ≥нш≥ господарськ≥ завданн¤.

¬елике майбутнЇ маЇ с≥льськогосподарська б≥отехнолог≥¤ насамперед дл¤ створенн¤ нових високопродуктивних сорт≥в ≥ г≥брид≥в с≥льськогосподарських культур, б≥олог≥чних засоб≥в захисту рослин, виробництва харчових продукт≥в ≥ корм≥в, регул¤тор≥в росту, р≥зних б≥опрепарат≥в, утил≥зац≥њ поб≥чноњ продукц≥њ рослинництва ≥ виробництва з нењ б≥огазу, бактер≥ального протењну, пального, високо¤к≥сних ≥ еколог≥чно чистих орган≥чних добрив.

Ќа сучасному етап≥ розвитку дл¤ ≥нтенсиф≥кац≥њ селекц≥њ ефективним Ї використанн¤ таких б≥отехнолог≥чних метод≥в: культура ≥зольованих тканин, кл≥тин та орган≥в рослин, кл≥тинна селекц≥¤ та генна ≥нженер≥¤. ¬они дають можлив≥сть за короткий терм≥н створити та розмножити ц≥нний вих≥дний високопродуктивний матер≥ал, гетерозисн≥ г≥бриди та сорти с≥льськогосподарських рослин. –озробка основ методу культури тканин рослинних орган≥зм≥в маЇ пор≥вн¤но коротку ≥стор≥ю ≥ починаЇтьс¤ з досл≥джень, виконаних √аберландтом у 1902 роц≥. ѕроте кожне в≥дкритт¤, зроблене в ц≥й галуз≥, знайшло використанн¤ в прикладних досл≥дженн¤х. ”с≥ проблеми, що вир≥шуютьс¤ в культур≥ in vitro, можна под≥лити на три основн≥ групи:

1. збереженн¤ генетичноњ ≥нформац≥њ кл≥тин (м≥кроклональне розмноженн¤ та депонуванн¤, культура зародк≥в, пил¤к≥в ≥ нас≥ннЇвих зачатк≥в);

2. зм≥на генетичноњ ≥нформац≥њ шл¤хом мутагенезу п≥д впливом ф≥зичних та х≥м≥чних фактор≥в (культура калус≥в, суспенз≥й, протопласт≥в);

3. перенесенн¤ та ≥нтеграц≥¤ генетичноњ ≥нформац≥њ (генно-≥нженерне конструюванн¤ рослин з новими ознаками, соматична г≥бридизац≥¤).

 л≥тинна ≥нженер≥¤
√енна ≥нженер≥¤
”тил≥зац≥¤ в≥дход≥в рослинництва за допомогою метод≥в б≥отехнолог≥њ


Ќа головну

Hosted by uCoz