Григорій ЛевицькийЛевицький Григорій Андрійович (19.11.1878 – 20.05.1942) Народився в с.Білки, сьогоднішня Житомирська область. Закінчив Київський університет (1902р.). Учень Навашина С.Г. викладач Київського політехнічного інституту в 1904 – 1907 та 1911 – 1922. В 1909 р. працював на Руській біологічній станції в Вілла франку (біля Неаполя), потім в Боннському університеті у с .Страсбургера, в 1920 – 1925 рр. завідував організованою ним кафедрою морфології та систематики рослин Київського інституту народного господарства. В 1925 – 1941 рр. керував лабораторією цитології Віра, одночасно викладав в Пушкінському сільськогосподарському інституті (в 1930 – 1932 та 1938 – 1941; з 1930 – професор) та в Ленінградському університеті.

Основні наукові роботи присвячені вивченню будови та розвитку хондріосом в рослинних клітинах, морфології хромосом та їх еволюційних змін, каріосистематики рослин, застосування цитологічного методу в селекції та систематиці рослин .

Першим встановив (1910р.) наявність мітохондрій в рослинних клітинах. Провів дослідження з морфології хромосом та спонтанної еволюції рослин. Розроблював методику ідентифікації хромосом. Одним з перших приступив до вивчення мінливості хромосом, їх спонтанних та головним чином, індукованих перетворень. Показав (1931р.) надзвичайну інтенсивність каріотипічних змін, які виникають при опроміненні. Розроблював питання вило – та формоутворення у рослин з позицій генетики. Автор навчальних посібників “ Матеріальні основи спадковості “ (1924р.), “Елементи біметрики. Статистичний аналіз явищ мінливості“ (1922р.).

Видатні вчені-ботаніки

На головнуHosted by uCoz