‘≥кус

”крањнська назва ‘≥кус
Ћатинська назва Ficus
–одина “утов≥ - Moraceae
Ѕатьк≥вщина троп≥чн≥ крањни јфрики, јз≥њ ≥ јмерики
Ћегк≥сть вирощуванн¤ ƒл¤ початк≥вц≥в
ѕер≥од декоративност≥ ÷≥лий р≥к

‘≥кус л≥ропод≥бний (Ficus lyrata)

¬≥чнозелена рослина, стовбур коричневий. Ћист¤ широко¤йцепод≥бне, розс≥чене, велике, до 50 см завдовжки ≥ 10-15 см завширшки, темно-зелене з св≥тлими прожилками, низу - св≥тло-зелене, потовщене ≥ нагадуЇ формою л≥ру.

¬исокодекоративна рослина. ƒобре росте у великих св≥тлих к≥мнатах.

‘≥кус бенгальський (Ficus Benghalensis)

¬≥чнозелена рослина, утворюЇ велике г≥лл¤ ≥ пов≥тр¤н≥ корен≥. Ћист¤ овальне, округле б≥л¤ основи, тупе у верхн≥й частин≥, гладеньке.

–ослини цього виду швидко ростуть.

¬икористовуЇтьс¤ дл¤ декоруванн¤ великих к≥мнат.

‘≥кус притуплений (Ficus retusa)

¬елике в≥чнозелене дерево з густим лист¤м ≥ пов≥тр¤ним кор≥нн¤м-п≥дпорками. «овн≥ нагадуЇ ф≥кус Ѕенджам≥на, але к≥нчики лист¤ в нього дещо коротш≥.

–ослина св≥тлолюбна, однак витримуЇ нетривале зат≥ненн¤. ƒобре переносить обр≥зуванн¤.

“рапл¤ютьс¤ строкатолист≥ форми.

‘≥кус св¤щений (Ficusreligiosa)

ƒерево з голубувато-зеленим лист¤м серцепод≥бноњ форми.  ≥нчик листковоњ пластини подовжений ≥ утворюЇ так зване "крапельне в≥стр¤", по ¤кому швидко скочуЇтьс¤ вода.

ƒуже грац≥озна ≥ приваблива рослина.

 ультивуЇтьс¤ в пом≥рних ≥ теплих к≥мнатах.

‘≥кус ѕарцелла (Ficus parcellii)

–ослина високодекоративна, зовн≥ не схожа на звичайн≥ ф≥куси.÷е кущ з пониклим г≥лл¤м. Ћист¤ видовжено-овальне, широко¤йцепод≥бне, б≥л¤ основи кососерцепод≥бне, по кра¤х тупозубчасте,з обох бок≥в опушене, ¤скраво-зелене, з б≥лими чи жовтуватими крапл¤ми, стр≥чками, пл¤мами. Ћист¤ на пагонах багато, що надаЇ йому витонченоњ декоративност≥.

–ослина теплолюбна, пов≥льно росте, не переносить ¤скравого осв≥тленн¤. –екомендуЇтьс¤ дл¤ озелененн¤ середн≥х та великогабаритних житлових прим≥щень.

‘≥кус вишнепод≥бний (Ficus cerasiformis)

Ќизькоросла, до 1,5-2 м заввишки, малог≥лл¤ста рослина з оранжевим г≥лл¤м. Ћист¤ ланцетопод≥бне чи ел≥псоњдне, видовжено-загострене, темно-зелене, знизу опушене.

ѕлоди оранжев≥, схож≥ на вишню.

 ультивуЇтьс¤ в теплих к≥мнатах. ѕлодоносить.

‘≥кус надвисокий (Ficus altissima)

÷е розлоге деревце з блискучим шк≥р¤стим лист¤м.  ожна г≥лка р¤сно вкрита плодами, що дуже прикрашаЇ рослину.

¬ирощуЇтьс¤ в житлових прим≥щенн¤х.

‘≥куси - л≥ани

‘≥кус укор≥нливий (Ficus radicans)

¬≥чнозелений кущ з довгими сланкими пагонами, ¤к≥ легко укор≥нюютьс¤ у вузлах. Ћист¤ продовгувато-ланцетопод≥бне, шк≥р¤сте ( завдовжки 5- 8 см) Ѕ≥л¤ основи воно округле, до вершини загострене, зверху темно-зелене, гладеньке.

¬икористовуЇтьс¤ вирощуЇтьс¤ у п≥дв≥сних вазонах та горщиках, а також дл¤ озелененн¤ ст≥н.

‘≥кус г≥рський (Ficus montana)

 ущ з волосистим розлогим г≥лл¤м, лист¤ схоже на дубове. ÷ей ф≥кус цв≥те. «а правильного догл¤ду може кв≥тувати в к≥мнат≥.

—уцв≥тт¤ жовтуват≥, головчастоњ форми. ¬они порожнист≥, а всередин≥ на ст≥нках розм≥щен≥ кв≥тки ≥з ¤ких розвиваютьс¤ численн≥ др≥бн≥ плоди, що утворюють супл≥дд¤.

‘≥кус повзучий, крих≥тний, др≥бнолистий (Ficus pumila)

÷е повзучий "чагарничок" з пагонами довжиною до 5 м, в≥д ¤ких в≥дходить додаткове кор≥нн¤. Ћист¤ ¤йцепод≥бне, округле, темно-зелене. ‘≥кус повзучий з др≥бним (1-2 см) серцепод≥бним лист¤м ц≥кавий тим, що в процес≥ iндив≥дуального розвитку проходить р¤д "стад≥й, на ¤ких маЇ лист¤ р≥зноњ форми: у повзучих, ювенальних пагон≥в воно др≥бне, асиметричне, а в тих, що плодонос¤ть, - велике, овальне.

‘≥куси г≥рський, повзучий, укор≥нливий - маловибаглив≥ рослини,добре ростуть ¤к за температури 12-15∞ —, так ≥ за б≥льш високоњ.

ƒобре перенос¤ть зат≥ненн¤, але на осв≥тленому м≥сц≥ ростуть краще. ” к≥мнатних умовах потребують опори.

” к≥мнатних умовах ф≥куси досить ст≥йк≥, невибаглив≥ до осв≥тленн¤, можуть добре почуватис¤ б≥л¤ в≥кна п≥вн≥чноњ експозиц≥њ, але у сильно затемнених м≥сц¤х г≥лл¤ т¤гнетьс¤ до св≥тла й рослина виростаЇ малооблистненою. ” таких випадках необх≥дне штучне п≥дсв≥чуванн¤. ј щоб зберегти забарвленн¤ строкатолистих форм, њм обов'¤зково потр≥бне св≥тло.

¬зимку рослину треба розм≥щувати подал≥ в≥д батарей опаленн¤. ” цей пер≥од найкраща дл¤ ф≥кус≥в температура 10-15∞ —.

‘≥кус полюбл¤Ї воду. ÷е пов'¤зано з тим, що його велике лист¤ ≥нтенсивно випаровуЇ воду.  оли грунт висихаЇ, лист¤ жовт≥Ї й опадаЇ. ќднак за щедрого поливу рослина спроможна швидко в≥дновлювати водообм≥н.

ѕост≥йна висока волог≥сть дл¤ ф≥куса також небажана, особливо в ос≥нньо-зимовий пер≥од. ”зимку треба поливати пом≥рно, лише тод≥, коли просохла земл¤. Ќадлишок вологи взимку такий же шк≥дливий, ¤к ≥ њњ деф≥цит ул≥тку. Ќа лист≥ у такому випадку утворюютьс¤ жовт≥ пл¤ми ≥ воно опадаЇ.

”с≥ ф≥куси полюбл¤ють "душ", особливо у весн¤но-л≥тн≥й пер≥од. Ќеобх≥дно мити не лише верхню частину лист¤, а й нижню, а також стовбур ≥ г≥лки (землю у горщиках накривають пол≥етиленовою пл≥вкою).

‘≥кус росте швидко, в≥н надзвичайно чутливий до добрив. “ому п≥д час ≥нтенсивного росту рослину корисно п≥дживлювати ¤к орган≥чними, так ≥ м≥неральними добривами. ѕеревагу краще в≥ддавати орган≥чним, тому що вони спри¤ють активн≥й м≥кроб≥олог≥чн≥й д≥¤льност≥, а, отже, кращому засвоЇнню поживних речовин. ќрган≥чн≥ п≥дживленн¤ готують ≥з коров'¤ку чи пташиного посл≥ду, збродженого ≥ розбавленого водою у 20 раз≥в. ÷им розчином грунт поливають п≥сл¤ зволоженн¤. ќрган≥чне п≥дживленн¤ добре чергувати з м≥неральним з ≥нтервалом у 10 дн≥в. ” м≥неральному п≥дживленн≥ варто поЇднувати азотн≥ фосфорн≥ ≥ кал≥йн≥ добрива. «алежмо в≥д пер≥оду росту рослини сп≥вв≥дношенн¤ цих елемент≥в р≥зне. “ак, навесн≥ п≥д час ≥нтенсивного росту сп≥вв≥дношенн¤ азоту(N): фосфору (–): кал≥ю ( ) маЇ бути 2:1:0,5, вл≥тку - 1:2:1, а ближче до осен≥ -0,5:1:2.

–озчин м≥неральних добрив повинен мати 0,2-0,5%-ну концентрац≥ю, тобто в 1 л води 2-5 г м≥неральних добрив. ÷им розчином поливають чи обприскують рослини, провод¤чи позакореневе п≥дживленн¤.

Ќа один горщик витрачають 100-200 мл (0,5-1 скл¤нка), на д≥жку-500-100 мл (0,5-1л).

‘≥куси виростають досить високими, але г≥лки у них не розгалужуютьс¤, тому важливим прийомом вирощуванн¤ цих рослин Ї своЇчасне ≥ правильне обр≥зуванн¤. ўоб вони були г≥лл¤стими, у молодих рослин, ¤к≥ с¤гнули висоти 80-100 см, зр≥зують верх≥вку. –≥ст угору припин¤Їтьс¤. ѕробуджуютьс¤ бруньки, ¤к≥ розм≥щен≥ нижче зр≥зу, ≥ з них виростають нов≥ пагони. ” дорослих рослин к≥нц≥ г≥лок укорочують через кожн≥ 2-4 роки. ѕоступово формуючи крону, отримують високодекоративн≥ екземпл¤ри. ќбр≥зувати верх≥вку можна ≥ на менш≥й висот≥.

” к≥мнатних умовах ф≥куси розмножують лише вегетативно. Ќайпрост≥ший ≥ найдоступн≥ший спос≥б - живцюванн¤. ƒл¤ цього вибирають нап≥вздерев'¤н≥л≥ та здерев'¤н≥л≥ (але не стар≥) пагони. ∆ивц≥ нар≥зують з двома-трьома вузлами навск≥с п≥д нижн≥м вузлом. ѕридатними Ї пагони ¤к з верх≥вок (лист¤ маЇ бути добре розвинутим), так ≥ з середньоњ частини г≥лки. Ќижн≥й листок видал¤ють, молочний с≥к змивають теплою водою, а зр≥зи п≥дсушують на пов≥тр≥ прот¤гом двох годин. ∆ивц≥ знизу розщеплюють хрестопод≥бним надр≥зом. ∆ивцюють ф≥куси навесн≥ ≥ вл≥тку.

” вид≥в з великим лист¤м добре укор≥нюютьс¤ живц≥ з одним вузлом.

”кор≥нювати ф≥куси найкраще у к≥мнат≥ у будь-¤кому посуд≥, але накривши рослинки скл¤ною банкою чи пол≥етиленовим пакетом.

—убстрат дл¤ укор≥ненн¤ маЇ бути пухким. …ого можна приготувати, наприклад, ≥з сум≥ш≥ бурого торфу навп≥л з великозернистим р≥чковим п≥ском або др≥бним промитим керамзитом. ∆ивець заглиблюють у субстрат на один вузол з нахилом, так, щоб м≥сце, де прикр≥плений листочок, не засипалос¤.

ўоб зменшити випаровуванн¤, б≥льше лист¤ скручують у трубочку ≥ зав'¤зують. «а необх≥дност≥ живець закр≥плюють у субстрат≥ тоненькими к≥лочками. ∆ивець поливають ≥ ставл¤ть на св≥тле м≥сце, де температура пов≥тр¤ не опускаЇтьс¤ нижче 25∞ —.

¬л≥тку, коли достатньо св≥тла й тепла, живц≥ можна укор≥нювати у вод≥. ћ≥н¤ти њњ не сл≥д, за необх≥дност≥ треба лише доливати. “ак≥ живц≥ п≥сл¤ висаджуванн¤ в субстрат на де¤кий час (1-2 тижн≥) все ж краще поставити у тепличку чи накрити пол≥етиленовим пакетом, доки саджанц≥ не почнуть рости. ∆ивц≥ укор≥нюютьс¤ швидше, ¤кщо у воду додати небагато цукру.

Ќезалежно в≥д способу укор≥ненн¤ рослини з "теплички" потребують поступового звиканн¤ до сухого к≥мнатного пов≥тр¤. ќсобливо це важливо п≥д час розмноженн¤ ф≥куса крих≥тного.

ƒогл¤д за живц¤ми пол¤гаЇ в п≥дтриманн≥ вологост≥ субстрату та обприскуванн≥. ”кор≥ненн¤ триваЇ 1- 1,5 м≥с¤ц¤.

ƒл¤ укор≥нених ф≥кус≥в готують земл¤ну сум≥ш ≥з р≥вних частин дерну, перегною, торфу ≥ п≥ску. ƒ≥аметр горщик≥в дл¤ висаджуванн¤ живц≥в - 9 см.

‘≥куси з розк≥шними пагонами висаджують у 7-сантиметров≥ горщики в субстрат ≥з дерну, торфу ≥ п≥ску в сп≥вв≥дношенн≥ 1:1:1. ≤нколи у горщик висаджують к≥лька живц≥в.

 оли кор≥нн¤ сплететьс¤ у грудочц≥ земл≥ живц≥ пересаджують у 9- ≥ 11-сантиметров≥ горщики в грунтосум≥ш з дерну, перегною, торфу, п≥ску у р≥вних сп≥вв≥дношенн¤х. ѕересаджувати молод≥ рослини доц≥льно щороку. –озм≥р горщика визначити нескладно: ¤кщо земл¤ п≥сл¤ поливу швидко просихаЇ, необх≥дно вз¤ти простор≥шу посудину. ƒл¤ великих д≥жкових екземпл¤р≥в потр≥бно м≥н¤ти верхн≥й шар грунту, зам≥нюючи його св≥жим.

‘≥куси ушкоджуютьс¤ борошнистими черв'¤ками, павутинним кл≥щем, оранжерейною попелицею, ф≥кусовою нематодою, щит≥вкою. –егул¤рне обприскуванн¤ рослини звичайною водою спри¤Ї знищенню кл≥щ≥в ≥ попелиць. Ѕажано, щоб струм≥нь води був досить сильним. ” житлових прим≥щенн¤х збудник≥в хвороб та шк≥дник≥в сл≥д знищувати в≥дварами й насто¤нками ф≥тонцидних рослин. «окрема, дл¤ боротьби з оранжерейною попелицею ефективним Ї тютюновий в≥двар з додаванн¤м мила. ќбробл¤ють рослину к≥лька раз≥в з ≥нтервалом у 7 дн≥в.

ѕроти павутинного кл≥ща використовують в≥двар кор≥нн¤ цикламена: пензликом змащують стовбур, лист¤, пагони ураженоњ рослини. „ерез 5-6 дн≥в обробку повторюють. ≤з х≥м≥чних препарат≥в використовують вертимек, нурелл-ƒ, маврик (в≥дпов≥дно до ≥нструкц≥й).

«асоби боротьби з≥ щит≥вками так≥ ж, ¤к ≥ з павутинним кл≥щем.

ѕроти личинок ≥ молодих комах, ¤к≥ ще не вкрилис¤ щитком, застосовують обприскуванн¤. ƒорослих комах видал¤ють вручну жорсткими щ≥тками; рослини кожн≥ 5-6 дн≥в ми-≤ ють розчином вертимеку прот¤гом трьох тижн≥в. ”с≥ рослини, ушкоджен≥ шк≥дниками, необх≥дно ≥золювати в≥д здорових

«асоби боротьби з борошнистими черв'¤ками так≥ ж, ¤к ≥ з щит≥вкою. ƒл¤ знищенн¤ нематод необх≥дно перед висаджуванн¤м рослин знезаразити земл¤ну сум≥ш. –обл¤ть це за допомогою гар¤чоњ вод¤ноњ пари, прогр≥вають у духовц≥, поливають розчином марганцевокислого кал≥ю. ”ражен≥ екземпл¤ри видал¤ють ≥ знищують.

ѕо¤ва подур - др≥бних стрибаючих комашок - ознака того, що рослину залито водою. ўоб вр¤туватис¤ в≥д них, необх≥дно пом≥рно поливати, а поверхню грунту мульчувати сухим п≥ском чи тютюновим пилом.

‘≥куси - чудов≥ рослини дл¤ оформленн¤ ≥нтер'Їр≥в. ƒеревопод≥бн≥ види (еластичний, л≥ропод≥бний, ≥ржаволистий, бенгальський та ≥нш≥) чудов≥ у групових насадженн¤х з ≥ншими рослинами.  расив≥ вони в ≥нтер'Їр≥ середн≥х та великогабаритних прим≥щень.

‘≥куси укор≥нюючий, г≥рський, повзучий використовують ¤к ампельн≥ рослини дл¤ оздобленн¤ аквар≥ум≥в, у зат≥нених м≥сц¤х малих ≥ середиьогабаритних прим≥щень.≤нш≥ рослини (‘)


Ќа головнуHosted by uCoz